Historia jednego dnia / Historia de un día, Wenezuela 2009

Z jednej strony jest to dość interesujący dokument – jeśli tylko chce się poznać kulturę pierwotnych ludów zamieszkujących dzisiejszą Wenezuelę. A z drugiej strony jest to dokument trudny do oglądania. Nie słyszymy bowiem przez cały film żadnego komentarza – nawet ze strony obserwowanych ludzi padają pojedyncze słowa. Jak powiedziała reżyserka na spotkaniu po projekcji, był to świadomy zabieg, tak by nie narzucać widzowi żadnej interpretacji tego co ogląda. Ale przez to ciężko jest czasem zrozumieć co za obrzędy mamy okazję oglądać na ekranie i trudno wpisać jest je w jakikolwiek kontekst.

Moja ocena: 5/10