Koralina i tajemnicze drzwi (Coraline), USA / W. Brytania 2009

Jeden z wielu trafiaj1cych ostatnio do naszych kin filmów animowany, które adresowane s1 w równiej mierze do dzieci, jak i rodziców. Ale wyró?nia sie ona z tej ca3ej masy kilkoma rzeczami. Po pierwsze, oparta jest na bardzo dobrej literaturze, czyli ksi1?ce Neila Gaimana. A po drugie, nie jest to kolejna animacja wyczarowana na ekranach i procesorach komputerów – tylko zrealizowana metod1 poklatkow1. Co mocno j1 wyró?nia na tle przes3odzonej i cukierkowej konkurencji.